Veiligheid

U heeft wellicht ook al gehoord van de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit houdt in dat alle nieuwe dossiers vanaf 1 mei 2001 moeten worden voorgelegd aan een “coördinator ontwerp” tijdens de ontwerpfase en aan een “coördinator uitvoering” voor de aanvang van de uitvoeringsfase. Bij voorkeur worden deze taken door dezelfde persoon uitgevoerd om het verloop van het dossier te bespoedigen.

Veiligheidscoördinator

De taak van de veiligheidscoördinator is om er over te waken dat uw project wordt ontworpen met inachtneming van de veiligheid, zowel tijdens de realisatie als bij het gebruik en ook nadien. De bedoeling is namelijk niet alleen ongevallen op de bouwplaats te beperken maar ook later, bvb tijdens het reinigen van ramen of daken, tijdens herstellingswerken, bij verbouwingen,...

Met dat doel voor ogen zal een “post interventie dossier” (een soort handleiding bij gebruik) worden samengesteld waarin u alle nodige informatie kan terugvinden.

In tegenstelling tot wat door sommigen werd gedacht zal de veiligheidscoördinator (voorlopig) nog niet worden afgeschaft! Sinds 01/01/2005 werden de procedures voor private woningbouw wel iets soepeler, maar niet afgeschaft. Het is zelfs zo dat er in de praktijk nauwelijks iets is veranderd...