Kostprijs

Deze pagina zal u waarschijnlijk bijzonder interesseren, zoniet de belangrijkste van deze site zijn? Om die reden is het ook één van de meest uitgebreide pagina's geworden...

Eerlijke en forfaiaire prijzen

De Deontologische Norm nr. II van de Orde van Architecten stelde dat de erelonen moesten worden berekend op basis van de kostprijs van het project en in functie van de moeilijkheidsgraad ervan. Tot voor de veroordeling van de Orde Van Architecten door een Europees hof, werden hiervoor barema's opgelegd (bvb. 7% voor woningbouw). Dit houdt echter in dat het aanraden van duurdere materialen en uitvoeringswijzen, hogere erelonen zou meebrengen?! Dit kan niet de bedoeling zijn...

In afwijking van de Deontologische Norm nr. II hebben wij daarom sinds lang en in UW belang, de erelonen herberekend in functie van de oppervlakte van het project om samen met de vaste kosten voor de architect te komen tot een eerlijke en vooral een forfaitaire prijs. Omdat de erelonen zowel vaste (papier, administratie, verzekeringen) als variabele (verplaatsingen, werkuren) kosten bevatten die sterk verschillen voor elk project, is het dus onmogelijk u deze hierna te vermelden. Het is alsof ik u zou vragen wat een bouwgrond kost. Is het een grote? Een kleine? Goed of slecht gelegen? In een dure wijk of in een sociale verkaveling?...

Net zoals een bouwgrond ergens tussen de 20,00 Euro en 350,00 Euro per m² kost, zullen de erelonen (volledig dossier) ergens tussen de 3% en de 15% van de bouwkost liggen. Die bouwkost mag voor een verbouwing op 1250,00 Euro en meer per m² worden geraamd, voor nieuwbouw minstens 800,00 Euro. Dit is enkel de bouwkost, dus excl. BTW, erelonen, aansluitingen nutsleidingen, aanleg tuin,...

Wij wensen uw vertrouwen te verdienen

De kostprijs van een eerste voorontwerp houden wij bewust zeer laag (vanaf 125,00 €) om u als cliënt niet het gevoel te geven op een of andere manier verplichtingen te hebben om ook de rest van de opdracht aan ons toe te vertrouwen. Wij wensen u immers niet tegen uw wil aan ons te binden door u van meet af aan volledige contracten te laten ondertekenen, wij wensen uw vertrouwen te verdienen. Deze aanpak geeft u alvast de mogelijkheid de samenwerking na het maken van een eerste voorontwerp eenvoudigweg stop te zetten zonder er een financiële kater aan over te houden. Wij zijn op onze beurt meer gemotiveerd om aan uw verwachtingen te beantwoorden. In de prijs van het eerste voorontwerp zijn alle erelonen, verplaatsings- vergoedingen, ontwerpkosten, reproductiekosten, enz… inbegrepen. Duur is dit dus zeker niet.

Kosten - Klaar en duidelijk - Opgesplitst per fase

Indien de samenwerking na het bespreken van het eerste voorontwerp wel wordt verder gezet zal voorafgaandelijk en op basis van het voorgestelde project een forfaitaire offerte worden opgesteld, met duidelijke vermelding van alles wat is inbegrepen, zonder supplementen, zwart op wit en dit voor de rest van het dossier, klaar en duidelijk, opgesplitst per fase. Indien dit aangewezen is voor de betreffende opdracht kan ook een afrekening in regie worden afgesproken.

Ook hier zal u, na beëindiging van elke fase, de kans geboden worden om door te gaan of af te zien van verdere samenwerking en desgevallend beroep te doen op derden voor de afhandeling van uw dossier.

Ter info vindt u hierna wat steeds is inbegrepen in de aangerekende erelonen, vermoedelijk meer dan u had verwacht.

1. Voorontwerp

Inbegrepen zijn:

 • verplaatsingsonkosten
 • verkennende gesprekken
 • studie van de bouwvoorschriften
 • nazicht van de mogelijkheden van het vooropgestelde budget
 • studie van het programma en de specifieke vereisten
 • opstellen van een concept i.f.v. het programma, de specifieke eisen, oriëntatie, terreingegevens, voorschriften, budget,...
 • uittekenen van het voorontwerp en de reproductie ervan, opgesplitst in een eerste voorstel (zwart-wit) en de uitwerking van het ontwerp (kleur)
 • een benaderende kostenraming bij het eerste ontwerp en een gedetailleerde raming bij de uitwerking van het ontwerp

Niet inbegrepen zijn (tenzij anders overeengekomen):

 • gedetailleerde opmeting van terrein en gebouwen
 • verzamelen van voorschriften, eigendomstitels, of andere noodzakelijke documenten bij de verschillende instanties
 • voorstellen van het voorontwerp onder de vorm van een schaalmodel (maquette) of 3 D tekeningen (perspectieven of animaties)
 • nazicht van de aflosbaarheid van de geleende bedragen

2. Bouwaanvraagdossier

Inbegrepen zijn:

 • verplaatsingsonkosten
 • het verzamelen van de gegevens betreffende de nutsmaatschappijen
 • bijstand bij het aanvragen van noodzakelijke documenten
 • uittekenen van het ontwerp op schaal 1/50 (2%)
 • opmaken van de bouwaanvraagdocumenten (nota, bouwaanvraagformulier, statistisch formulier, foto reeks)
 • reproductie van de documenten voor de bouwaanvraag + 1 exemplaar voor de opdrachtgever
 • indienen van het dossier op de gemeente
 • bijstand gedurende het verloop van de procedure

Niet inbegrepen zijn:

 • het opvragen van eigendomsattesten
 • kosten verbonden aan de aanvraag (zegels, belastingen,...)
 • kosten verbonden aan de aanvraag van kadastrale documenten of andere gegevens
 • aanvraag van vergunningen buiten de bouwvergunning (milieuvergunningen, uitbatingsvergunningen, openbaar onderzoek,...)
 • prestaties voor Energie Prestatie Berekeningen, deze maken deel uit van een afzonderlijke overeenkomst
 • prestaties voor eventuele beroepsprocedures

3. Ruwbouwdossier

Inbegrepen zijn:

 • bijstand bij de keuze van materialen
 • opstellen van lastenboeken en meetstaten voor de ruwbouwwerken, niet onder dak
 • reproductie van de betreffende documenten in 5 exemplaren voor de prijsaanvraag
 • nazicht op volledigheid van de offertes
 • opstellen van een prijsvergelijking en bijstand in de keuze van de aannemer
 • bijstand bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en voorwaarden (termijn, boetes)
 • regelmatige werfcontroles, minimaal één per werkende week en bij uitvoering van belangrijke constructieve elementen
 • opstellen van werfverslagen en controle van de naleving van de gemaakte overeenkomsten
 • conceptie en uittekenen van de constructiedetails en het overmaken ervan aan de aannemer
 • coördinatie van de werken waar nodig
 • nazicht van de rekeningen
 • voorlopige en definitieve oplevering
 • bijstand bij de aanvraag tot aansluiting van nutsvoorzieningen

Niet inbegrepen zijn:

 • reproductiekosten voor bijkomende exemplaren voor prijsaanvragen
 • permanent toezicht op de werf
 • opstellen van de stabiliteitsstudie en plaatsbeschrijvingen
 • aanvraag van de voorlopige aansluitingen
 • afpaling van het terrein en uitzetten van het gebouw
 • administratie voor aanvraag definitieve aansluitingen water, electriciteit, gas, riolering, telefoon en kabel TV(dus wel bijstand bij wat en hoe, maar klant moet zelf kiezen en bestellen...)

4. Daktimmerwerken, dakdichtings- en zinkwerken

Inbegrepen zijn:

 • bijstand bij de keuze van materialen
 • opstellen van lastenboeken en meetstaten voor de betreffende werken
 • reproductie van de betreffende documenten in 5 exemplaren voor de prijsaanvraag
 • nazicht op volledigheid van de offertes
 • opstellen van een prijsvergelijking en bijstand in de keuze van de aannemer
 • bijstand bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en voorwaarden (termijn, boetes)
 • regelmatige werfcontroles, minstens bij uitvoering van belangrijke details
 • opstellen van werfverslagen en controle van de naleving van de gemaakte overeenkomsten
 • conceptie en uittekenen van details en het overmaken ervan aan de aannemer
 • coördinatie van de werken waar nodig
 • nazicht van de rekeningen
 • voorlopige en definitieve oplevering

Niet inbegrepen zijn:

 • reproductiekosten voor bijkomende exemplaren voor prijsaanvragen
 • permanent toezicht op de werf
 • opstellen van de stabiliteitsstudie en plaatsbeschrijvingen

5. Buitenschrijnwerk

Inbegrepen zijn:

 • bijstand bij de keuze van materialen
 • opstellen van lastenboeken en meetstaten voor de betreffende werken
 • reproductie van de betreffende documenten in 5 exemplaren voor de prijsaanvraag
 • nazicht op volledigheid van de offertes
 • opstellen van een prijsvergelijking en bijstand in de keuze van de aannemer
 • bijstand bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en voorwaarden (termijn, boetes)
 • regelmatige werfcontroles, minimaal één per werkende week
 • opstellen van werfverslagen en controle van de naleving van de gemaakte overeenkomsten
 • conceptie en uittekenen van de constructiedetails en het overmaken ervan aan de aannemer
 • coördinatie van de werken waar nodig
 • nazicht van de rekeningen
 • voorlopige en definitieve oplevering

Niet inbegrepen zijn:

 • reproductiekosten voor bijkomende exemplaren voor prijsaanvragen
 • permanent toezicht op de werf

6. Elektriciteit, sanitair en centrale verwarming

Inbegrepen zijn:

 • opstellen van het eisenpakket met inplanting van de vaste toestellen op een technisch plan
 • bijstand bij de keuze van de vaste toestellen
 • opstellen van lastenboeken en meetstaten voor de betreffende werken
 • reproductie van de betreffende documenten in 5 exemplaren voor de prijsaanvraag
 • nazicht op volledigheid van de offertes
 • opstellen van een prijsvergelijking en bijstand in de keuze van de aannemer
 • bijstand bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en voorwaarden (termijn, boetes)
 • regelmatige werfcontroles, minimaal één per werkende week
 • opstellen van werfverslagen en controle van de naleving van de gemaakte overeenkomsten
 • coördinatie van de werken waar nodig
 • nazicht van de rekeningen
 • voorlopige en definitieve oplevering

Niet inbegrepen zijn:

 • reproductiekosten voor bijkomende exemplaren voor prijsaanvragen
 • permanent toezicht op de werf

7. Pleisterwerken, chapewerken en afwerking

Inbegrepen zijn:

 • opstellen van het eisenpakket
 • opstellen van lastenboeken en meetstaten voor de betreffende werken
 • reproductie van de betreffende documenten in 5 exemplaren voor de prijsaanvraag
 • nazicht op volledigheid van de offertes
 • opstellen van een prijsvergelijking en bijstand in de keuze van de aannemer
 • bijstand bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en voorwaarden (termijn, boetes)
 • regelmatige werfcontroles, minimaal één per werkende week
 • opstellen van werfverslagen en controle van de naleving van de gemaakte overeenkomsten
 • coördinatie van de werken waar nodig
 • nazicht van de rekeningen
 • voorlopige en definitieve oplevering

Niet inbegrepen zijn:

 • reproductiekosten voor bijkomende exemplaren voor prijsaanvragen
 • permanent toezicht op de werf