Referenties

Om u toe te laten zich een beeld te vormen van een A3D-tuin, stellen wij graag enkele realisaties voor. Wij wensen u echter nadrukkelijk te vragen de privacy van de bewoners zo veel mogelijk te respecteren, waarvoor dank in hun naam.

En uitzondering, de tuin achter het kantoor mag u altijd komen bekijken, al is een afspraak dan wel aangewezen.