Uitvoering

Van zodra uw tuinontwerp op punt staat kan een planning worden opgemaakt voor de uitvoering van uw tuin. Ook dit lijkt eenvoudiger dan het is…

Timing en voorbereiding

Enerzijds kan niet iedereen gelijktijdig worden bediend, anderzijds hebben ook planten hun eisen. Het heeft dus geen zin de uitvoering aan te vatten als de tijd er niet rijp voor is. Dit zou enkel leiden tot ziekte en sterfte bij de planten, weelderige groei van onkruiden, slechte of onregelmatige groei, weinig bloemen, enz... In sommige gevallen kan de grond dan ook best eerst een "voorbehandeling" krijgen en wat "tot rust" komen vooraleer er wordt geplant.

Aanplanting

Na de voorbereiding van de tuin kan dan worden aangeplant. Hierbij zien wij er op toe dat de hoeveelheid planten wordt aangepast aan hun eigenschappen (snel of traag groeiend, klein of groot wordend, hoog of laag blijvend,...). Misschien gaat u dan denken dat uw tuin er maar kaal uit ziet... Vergeet echter niet dat planten ook groeien en het zou jammer zijn dat er al in het tweede jaar volop moet worden uitgedund of gesnoeid. Geef uw tuin dus eerst de kans om te groeien en na enkele jaren (2-4) zal u begrijpen waarom planten soms zo ver van elkaar worden geplaatst.

Van de totale kost van de uitvoering van het uiteindelijke ontwerp wordt u vooraf ook een duidelijke offerte gemaakt zodat u achteraf voor geen verrassingen komt te staan. Tenzij u tijdens de uitvoering nog wijzigingen doorvoert is deze prijs vast en forfaitair.

Planten zijn levende organismen en kunnen dus ook ziek worden of sterven, ook al proberen wij enkel sterke en gezonde exemplaren te leveren. Als u opmerkt dat er iets mis loopt vragen wij u daarom om ons hiervan te verwittigen vooraleer het plantje volledig verdord of afgestorven is zodat we de oorzaak kunnen opzoeken en wegnemen. Voor zover het niet gaat om slecht onderhoud en dit plantje door ons werd geleverd en geplant, zullen we dit met de glimlach vervangen. U begrijpt dat dit niet kan voor plantjes die na het planten weken zonder water hebben gestaan, door u verkeerd zijn geplant of dagelijks door een hond of kat werden uitgegraven...

Tuinaanleg in eigen beheer, zonder verrassingen

Doordat wij de tuinen in eigen beheer aanleggen kunnen wij zeker zijn dat alles wordt uitgevoerd zoals het hoort en geen minderwaardige producten worden gebruikt. En als er dan toch klachten zouden zijn kan u bij één persoon terecht. U zal dus nooit van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Elke wijziging van concept en/of prijs zal steeds én voorafgaand met u worden besproken. De enige verrassing die u van ons mag verwachten is dan ook een aangename: wij maken van uw tuindroom, uw droomtuin.

Indien u het onderhoud van uw tuin nadien niet ziet zitten of u weet niet wanneer er mag/moet worden gesnoeid, hoe dat moet gebeuren of u heeft er de tijd niet voor, dan zorgen wij er graag voor dat uw tuin binnen de kortst mogelijke termijn er weer uit ziet zoals nooit tevoren.