Voorontwerp

U bent al een hele tijd op zoek naar een passende lijst bij een modern schilderij...

U vindt geen enkel meubel dat past tussen de zetel en de muur...

U zoekt een manier om uw kamer er anders te laten uitzien dan anders...

Dan neemt u vrijblijvend met ons contact op.

Tijdens een eerste en vrijblijvend (kosteloos) gesprek zullen in eerste instantie de volgende thema's worden besproken:

  • wat is het dat u zoekt
  • wat is uw budget
  • wat is er technisch mogelijk
  • wat is er praktisch mogelijk
  • wat mag u verwachten van de ontwerper

Op basis van de inhoud van deze gesprekken kunnen wij ons enerzijds een beeld gaan vormen van uw wens en de haalbaarheid hiervan. Anderzijds laat zo een gesprek ons ook toe mekaar iets beter te leren kennen. Zowel u als wij zijn immers gebaat met een goede onderlinge verstandhouding. Wij hechten er daarom ook veel belang aan om op dezelfde golflengte te raken als u.

Na dit eerste gesprek kan u al-dan-niet ingaan op het aanbod tot het opmaken van een eerste voorontwerp tegen een billijke vergoeding. Van dit eerste voorontwerp zal ook een eerste benaderende kostenraming worden gemaakt in overleg met de uiteindelijke uitvoerder.

Niettegenstaande wij ons steeds inspannen uw wensen zo veel mogelijk in te willigen binnen de opgelegde beperkingen of een passend alternatief voor te stellen, bestaat de kans dat het project niet onmiddellijk voor de volle 100% aan uw verwachtingen beantwoord... De eerste voorontwerpplannen en schetsen vormen echter steeds een ideale basis voor verdere besprekingen rond het voorgestelde ontwerp.

Na overleg en het afwegen van pro's en contra's, zullen de voorontwerpplannen worden aangepast tot er sprake is van een definitief voorstel in de juiste vorm en met de gepaste inhoud, 100% beantwoordend aan uw wensen. Hiervan wordt dan een definitieve uitvoeringsprijs om u niet voor voldongen feiten te plaatsen of u onaangenaam te verrassen.

Indien u zich absoluut niet zou kunnen vinden in het eerste ontwerp bieden wij u de kans de samenwerking eenvoudigweg stop zetten, zonder enige vorm van schadevergoeding.