Voorontwerp

U huurt al een hele tijd een huis en wil nu op eigen benen gaan staan, of u wil gewoon eens iets anders...

U bent op zoek naar een oud huisje of u heeft het al gekocht en u wil het aanpassen aan de hedendaagse eisen van comfort en gebruiksgemak of u wil uw huidige woning of winkel wat uitbreiden...

U bent een van de weinige mensen met een baksteen in de maag en de gelukkige bezitter van een eigen lapje bouwgrond of u vraagt zich af of u die woning of die grond wel zou kopen...

Dan neemt u vrijblijvend met ons contact op!

Kennismaking - Onderlinge verstandhouding

Op basis van de inhoud van deze gesprekken kunnen wij ons enerzijds een beeld gaan vormen van uw droom en de haalbaarheid hiervan en anderzijds laat zo een gesprek ons ook toe mekaar iets beter te leren kennen. Zowel u als wij zijn immers gebaat met een goede onderlinge verstandhouding. Wij hechten er daarom ook veel belang aan om op dezelfde golflengte te raken als u en wij maken daar de nodige tijd voor vrij.

Voorontwerp zwart-wit

Na dit eerste gesprek (zie hiernaast) kan u al-dan-niet ingaan op het aanbod tot het opmaken van een eerste voorontwerp (zwart - wit) tegen een billijke vergoeding. Van dit eerste voorontwerp zal ook een eerste benaderende kostenraming worden gemaakt.

Niettegenstaande wij ons steeds inspannen uw wensen zo veel mogelijk in te willigen binnen de opgelegde beperkingen (financieel en stedenbouwkundig) of een passend alternatief voor te stellen, bestaat de kans dat het project niet onmiddellijk voor de volle 100% aan uw verwachtingen beantwoordt... De eerste voorontwerpplannen vormen echter steeds een ideale basis voor verdere besprekingen rond het voorgestelde ontwerp.

Voorontwerp in kleur

Na overleg en het afwegen van pro's en contra's, zullen de voorontwerpplannen worden aangepast en voorgesteld in kleur. Zo ontstaat langzamerhand een definitief voorstel in de juiste vorm en met de gepaste inhoud, 100% beantwoordend aan uw wensen. Hiervan wordt dan ťťn gedetailleerde raming gemaakt vooraleer naar de volgende fase (bouwaanvraag) over te stappen. Zo krijgt u een correct en gedetailleerd beeld van het totale kostenplaatje waardoor u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan... Indien u zich echter absoluut niet zou kunnen vinden in het eerste ontwerp bieden wij u de kans de samenwerking eenvoudigweg stop zetten, zonder enige vorm van schadevergoeding te eisen.

PrincipiŽle vergunning

In sommige gevallen is het dikwijls onmogelijk om te bepalen wat wel of niet zal worden toegestaan met betrekking tot de bouw of verbouwing die u op het oog had. In dergelijke gevallen is het aan te raden voorafgaandelijk een principiŽle vergunning of "Stedenbouwkundig Attest nr. 1 of 2" aan te vragen om nodeloze kosten te vermijden.

Eerste gesprek

Tijdens een eerste en vrijblijvend (kosteloos) gesprek zullen in eerste instantie de volgende thema's worden besproken:

  • wat is uw wens
  • wat is uw budget (incl. of excl. BTW, erelonen, aansluitkosten)
  • wat is er wettelijk mogelijk
  • wat is er praktisch mogelijk
  • wat mag u verwachten van de architect