Uitvoering

Eens u uw vergunningen heeft bekomen en de verplichte wachttijden zijn verlopen, kan worden aangevat met de uitvoering. Ook dit lijkt eenvoudiger dan het is...

Voor...

De uitvoering van een bepaald lot tijdens de realisatie van het project (ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, technieken, pleisterwerken, chapewerken, bevloering, binnenschrijnwerk, afwerking) wordt steeds voorafgegaan door het overlopen van uw wensen inzake materiaal, kleur, gebruiksgemak, onderhoud, prijs, enz... waarna wij een uitvoeringsplan en/of lastenboek samenstellen. Op basis hiervan kunnen door ons en/of door u verschillende prijsoffertes worden aangevraagd. Die offertes worden onderling vergeleken op juistheid en volledigheid waarna u, op basis van een eerlijke vergelijking, kan beslissen aan wie u de werken wil toewijzen. Eens die keuze gemaakt zal door ons een contract worden opgesteld waarin de rechten en plichten van zowel u als de aannemer duidelijk worden omschreven, met vermelding van de uit te voeren werken, de aanvangsdatum, de uitvoeringstermijnen, eventuele boetes bij vertraging,...

Tijdens...

Tijdens de uitvoering van de werken zal er steeds een regelmatige controle gebeuren om na te gaan of de gemaakte afspraken worden nageleefd en de uitvoering volgens de voorschriften en de regels der kunst verlopen. De architect kan evenwel geen garanties geven op de goede uitvoering door de aannemer. Hij kan u enkel mogelijke problemen melden zodat u de kans heeft slecht uitgevoerde werken te laten afbreken en heropbouwen of een schadevergoeding te vragen.

Na...

Na het beëindigen van de werken worden alle meer- en/of minwerken tegensprekelijk verrekend en afgerekend, gevolgd door een “Proces Verbaal van Voorlopige Oplevering” dat na één jaar op zijn beurt wordt gevolgd door een "PV van Definitieve Oplevering".