Rekeningen

Naast het bijhouden en verifiëren van de afzonderlijk gefactureerde tussentijdse betalingen, zullen wij u eveneens bijstaan bij de afrekening van de meer- en/of minwerken die tijdens de uitvoering werden gevraagd of overeengekomen. Hier wensen wij er de nadruk op te leggen dat u er alle belang bij heeft uw betalingen steeds ter controle aan de architect voor te leggen.

Het is immers nagenoeg onmogelijk een aannemer nog ter plaatse te krijgen als hij reeds volledig betaald is, tenzij via een rechtszaak! Dat er van het saldo een bepaald percentage moet worden afgehouden heeft dus zijn redenen. Pas na voltooiing van de opmerkingen van de “Voorlopige oplevering” wordt hiervan een eerste deel vrijgegeven, na voltooiing van de opmerkingen in de “Definitieve Oplevering” volgt het resterende deel, tenzij anders overeengekomen.

Deze afhoudingen kunnen ook worden vervangen door een bankwaarborg. Dit houdt in dat de aannemer het bedrag van de waarborg stort op een geblokkeerde rekening. Pas nadat de bouwheer het document tot vrijgave aftekent, kan de aannemer weer beschikken over deze som.