Opmeting

Onafhankelijk of uw project een verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw betreft, moet eerst worden nagegaan hoe groot alles is en hoe het er uit ziet. Een gebouw van 6,00 m breedte inplanten op een perceel dat maar 5,80 m breed is zal immers nooit lukken. Ook een rechthoekig gebouw inplanten op een driehoekig perceel is bijzonder moeilijkÖ Dit maar om te zeggen dat "ongeveer" niet volstaat. Vooraleer er kan gedacht worden aan het opmaken van een ontwerp is een nauwkeurige opmeting dus noodzakelijk.

Dat het plan nauwkeurig, correct en volledig moet zijn lijkt evident, maar het is niet altijd zo! Plannen opgemaakt door vastgoedkantoren zijn meestal zeer rudimentair en soms ook groter dan de werkelijkheid, plannen van notarissen zijn meestal kopieŽn van onnauwkeurige kadastrale plannen, plannen van bestaande gebouwen (bouwplannen) durven al eens af te wijken van de werkelijke toestand en zelfs plannen van landmeters kunnen onvolledig zijn. Dus zelfs al beschikt u over een plan, een controle is een minimale vereiste vooraleer verder te gaan.

Hoe een volledig opmetingsplan er dan moet uit zien hangt af van wat er nadien moet gebeuren. Indien u enkel achteraan het gelijkvloers verbouwd moet u uiteraard de verdiepingen of de voorgevel niet mee laten opmeten, maar bvb. wel de straat en een deel van de zijgevels of de achtergevel van de buren. Informeer u hiervoor dus best vooraf bij een architect. Die zal u kunnen uitleggen wat wel en niet moet, met een woordje uitleg.

Niettegenstaande opmetingen speciale apparatuur vereisen is dit iets dat ook veel architecten kunnen. U hoeft dus niet eerst bij een landmeter langs!